Історія створення всеукраїнської громадської організації | Асоціація Імплантологів України

ТЕЛЕФОНУЙТЕ:

+38 (032) 251 25 41 - секретар

+38 (032) 251 44 09 - юрист

+38 (044) 227 97 94 (акція)

e-mail: secretariat@aiukraine.com.ua

e-mail: teresa_jurist@ukr.net

 

Історія створення всеукраїнської громадської організації

“Асоціація імплантологів України ”
Угрин М.М., Заблоцький Я.В., Лось В.В., Сідельніков П.В., Притула О.М.

       Ідея об’єднання спеціалістів України, які використовують у своїй практиці метод стоматологічної імплантації виникла та стала актуальною на початку 90-х років після отримання Україною статусу незалежної держави. На той час значно активізувався інтерес стоматологів до імплантології, стала зростати чисельність лікарів, які почали використовувати цю методику в своїй практиці, зявились імплантаційні системи українського виробництва, почали реєструватися чисельні закордонні типи імплантатів, в тематиці конференцій все частіше стали звучати доповіді присвячені проблемам стоматологічної імплантації, проводилися тематичні курси, виконувалися наукові роботи з імплантації, стало можливим приймати участь в міжнародних конференціях та відвідувати курси провідних спеціалістів світу, отримувати спеціалізовану літературу.

      Однак поряд з цим наростали  чисельні питання пов'язанні з широким упровадженням у стоматологічну практику методу дентальної імплантації, які потребували вирішення, а саме впорядкування законодавчої бази, яка регулює діяльність спеціаліста який використовує в своїй практиці методику дентальної імплантації; введення в програму факультетів до дипломної та післядипломної освіти годин по стоматологічній імплантації;

включення в кваліфікаційні характеристики спеціалістів маніпуляцій пов’язаних з використанням методу дентальної імплантації, з чітким визначенням  хто має право займатись дентальною імплантацією, а точніше різними її етапами; місце методики серед інших видів надання медичної допомоги; пріоритетність методики серед інших у вирішенні конкретних клінічних ситуацій; стандарти та протоколи дентальної імплантації; питання достовірної статистики як основи для прогнозу  та питання “гарантії”.

 

Питання взаємодії спеціалістів; рівні втручання при проведенні імплантації; відповідність підготовки спеціалістів до різних рівнів імплантологічного втручання та їх взаємодія по вертикалі; питання необхідного до операційного обстеження; питання необхідного медикаментозного супроводу; питання необхідних умов та оснащення; питання вибору типу протезної конструкції; пріоритетність протоколів дентальної імплантації при заміщенні дефектів зубних рядів та повної відсутності зубів, оснований на достовірній статистиці та  віддалених результатах; питання рекомендованої, оптимальної чи мінімальної кількості, довжини та діаметрів імплантатів при тих чи інших клінічних ситуаціях; питання періодичності після операційних оглядів; питання термінів перегляду наявних конструкцій та їх заміна; використання можливості методу дентальної імплантації в інших напрямках стоматології, таких як: пародонтологія, ортодонтія, черепно-щелепно-лицева хірургія; мультидисциплінарний підхід до проблем імплантації

Поряд з вузькоспеціалізованими питаннями, пов’язаними з використанням методики дентальної імплантації вочевидь є ціла низка питань та проблем, що стосуються всієї стоматології та всіх спеціалістів, що працюють у цій галузі. Тому при прийнятті рішення про створення спочатку імплантологічної секції, а потім Всеукраїнського об’єднання  “Асоціації імплантологів України” завжди підкреслювалась необхідність активної участі членів секції (Асоціації) імплантологів в Асоціації стоматологів України. Ця ідея була підтримана президентом АСУ, академіком Данилевським М.Ф., який з великим розумінням віднісся до створення вузькоспеціалізованих секцій та до їх значимості, за що ми завжди будемо йому вдячні.

мал.1 Академік Данилевський М.Ф. під час проведення першої Східно-європейської конференції з проблем стоматологічної імплантації в ЦСІП «ММ» разом з полковником медичної служба Камаловим Р.Х. та др. Токарським В.Ф.

Під час проведення Другої міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми стоматологічної імплантації» 13 березня 1999 року, на якій було зареєстровано 144 учасника з 18 областей України, було прийнято рішення про організацію секції «стоматологічна імплантологія».

мал.2 Протоколи засідання учасників ІІ міжнародної науково-практичної конференції про створення секції «стоматологічної імплантології» Асоціації стоматологів України

мал.3 Перші протоколи засідання правління секції стоматологічної імплантології АСУ.

Під час проведення І (VIII) З’їзду АСУ 1-3 грудня 1999 року вперше було проведено засідання окремої секції «стоматологічна імплантологія», де було виголошено доповіді, присвячені актуальним питанням стоматологічної імплантації
 
мал.4 Матеріали I (VIII) З’їзду Асоціації стоматологів України, де зазначено проведення секції «Стоматологічна імплантація».

У проміжку між першим і другим з’їздами АСУ чисельність членів секції досягла 1020 майже зі всіх областей України. Основною роботою на цей період стало активне впровадження в практику стоматологічних кабінетів, клінік методу стоматологічної імплантації шляхом організації курсів, підтримки курсів, що проводились ведучими спеціалістами України, зокрема Мосейко О.О, Опанасюком Ю.В. та Опанасюком І.В., Угрином М., Каленчуком В. та іншими. Одним з швидких методів упровадження в практику роботи стоматологічних кабінетів методу дентальної імплантації були практичні демонстрації, організовані цими спеціалістами, в різних медичних установах. Так, перші операції, починаючи з 1998 року, були проведені свого часу Угрином М.М. в стоматологічних клініках Заблоцького Я.В., Білика А.Ю., «Парк-дентал» (керівник – Николин В.Ю.), «Пародент» (керівник – Дерейко Л.В.) (Львів), Сидельникова П.В., клініці «Еслі» (директор – Таченко В.Ю.), клініці «КЕлМ» (зав. – Барановська А.К.), клініці доктора Остапенко О.М., Крижановського В.М., Французькому стоматологічному центрі (головний лікар – Жан-Жак Моньборн), стоматологічному центрі «Віінтермед (Вінниця), клініці «Натадент» (Ужгород), клініці доктора Процика, клініці «Слален» (Київ), в клініках Крохіна Д.В., Нєвєнчаного І.Є., Нагібіної О.Б., Трифонової Л.Я.  (Дніпропетровськ), Швець О.І. (Запоріжжя). Більшість із них стали провідними фахівцями в цій галузі та внесли вагомий вклад у розвиток імплантології, як наприклад, Притула О.М. та Параскева Параскевас, які в співавторстві з Угрином М.М., створили українську систему імплантатів У-Імпл, доцент Сідельніков П.В., який читає курс імплантології в НМАПО ім.П.Л.Шупика. Знаковою подією у 2006 році стали перша монографія та захист докторської дисертації Заблоцького Я.В., присвячених проблемам стоматологічної імплантації.

мал.5 Перші імплантологічні втручання в клініках Заблоцького Я.В. (Львів), Сідельникова П.В. (Київ), Білика А.Ю. (Львів), Крохіна Д.В. (Дніпропетровськ)

На той час представники деяких іноземних компаній - виробників систем імплантатів виявили не аби який інтерес до України. Зокрема, компанія Sudimplant (Франція) у співпраці з українською компанією Оксамат першими, у 1988 році організовували спеціалізовані курси, які були проведені в Україні та Франції. Sudimplant, яка представляла систему T.B.R. (автор – проф. Бенаму) була однією із перших компаній, яка зареєструвала свою систему в МОЗ України.

 

мал.6 Курс по системі T.B.R. фірми Sudimplant, який в м. Тулуза (Франція) проводить проф. Бенаму, (фото зверху) та Мішель Апаріс (Україна).

Значний інтерес до імплантології та спрага нових знань спонукає українських лікарів починаючи з 1998 року та дотепер відвідувати відомі світові імплантологічні школи, зокрема такі як "Клініка Бренемарка" в Гьотеборгу (Швеція) та компанії, які виробляють дентальні імплантати. З появою перших повідомлень про можливість аргументації верхньощелепних пазух значний інтерес викликали курси та семінари по роботі з біоматеріалами.

 

мал. 7 Курс проводить проф. Лекхольм

мал.8 Курс по аугментації кісток щелеп(Клініка Бренемарка, Швеція),який проводить проф. Карл Канберг (Клініка Бренемарка, Швеція).