Членство | Асоціація Імплантологів України

ТЕЛЕФОНУЙТЕ:

+38 (032) 251 25 41 - секретар

+38 (032) 251 44 09 - юрист

+38 (044) 227 97 94 (акція)

e-mail: secretariat@aiukraine.com.ua

e-mail: teresa_jurist@ukr.net

 

Членство

Хто може стати членом АІУ?

Членами Асоціації можуть стати лікарі-стоматологи, зубні техніки, студенти стоматологічних факультетів, лікарі-інтерни та інші спеціалісти, діяльність яких пов'язана з використанням методу стоматологічної імплантації, а також представники виробників обладнання, яке застосовується в практиці таких спеціалістів.

Які переваги членства в АІУ?
-        Ви стаєте членом організації, яка впливає на створення законодавчої бази для діяльності лікаря в галузі імплантології;
-        Ви отримуєте змогу познайомитись з багатьма спеціалістами в галузі імплантології, спілкуватись та обмінюватись інформацією на зустрічах та засіданнях, що проводить АІУ;
-        Інформація про Вашу діяльність (практику) буде розміщена на сайті асоціації;
-        Через діяльність осередку АІУ у Вашому регіоні Ви можете вносити свої пропозиції, щодо діяльності асоціації;
-        Члени асоціацї мають право на отримання офіційного друкованого видання АІУ;
-        Ви можете розраховувати на інформацію юридичної служби АІУ щодо правового поля Вашої діяльності;
-        У випадку настання конфліктних ситуацій Ви маєте можливість звернутися за незалежною експертизою до Експертної ради АІУ, в яку входять відомі спеціалісти з України та Європи;
-        Ви отримуєте сертифікат та картку, що підтверджують Ваше річне членство в асоціації.

Як стати членом АІУ?
- Заповнити Заяву про вступ до АІУ;
- Заповнити Анкету про вступ до АІУ
- Сплатити вступний внесок;
- Сплатити щорічний членський внесок;
- Переслати секретарю АІУ копію платіжного доручення або повідомити про це в телефонному режимі.

 Положення про сплату членських внесків 

  Припинення членства в АІУ

Членство в Асоціації припиняється у випадках:
 - виходу з Асоціації за письмовою заявою;
 - виключення з Асоціації.

Підставами для виключення з Асоціації можуть бути:
 - невиконання вимог Статуту Асоціації;
 - вчинення дій, що дискредитують діяльність лікаря-стоматолога;
 - несплата членських внесків протягом 6 місяців.

Виключення з членів Асоціації здійснюється за рішенням місцевого осередку Асоціації. Несплата членських внесків протягом 6 місяців (*після останнього терміну сплати членських внесків за поточний рік згідно положень про сплату членських внесків) тягне за собою автоматичне припинення членства в Асоціації.

 

 Члени Асоціації, їх права та обов'язки (витяг зі Статуту Асоціації імплантологів України)

3. Члени Асоціації, їх права та обов'язки

3.1.Асоціація має фіксоване членство в особі лікарів-стоматологів, зубних техніків та інших спеціалістів, діяльність яких пов'язана з використанням методу стоматологічної імплантації та представників виробників обладнання, яке застосовується в практиці таких спеціалістів.
     Рішенням Загальної конференції Асоціації за значні досягнення в діяльності, що відповідає завданням Асоціації, спеціалісту будь-якої професії може бути надане звання “Почесного члена Асоціації імплантологів України”. Порядок надання та дії звання “Почесного члена Асоціації імплантологів України” регламентується Пололоженням про почесного члена Асоціації імплантологів України, яке затверджується Правлінням Асоціації.

3.2. Членами Асоціації можуть бути спеціалісти, що є громадянами України або іноземними громадянами, визнають Статут Асоціації, виконують взяті на себе згідно з цим статутом зобов'язання та сплачують членські внески.

3.3. Прийом у члени Асоціації здійснюється місцевими осередками на підставі письмової заяви та сплаченого вступного внеску. При цьому сплата вступного та членських внесків дає право на отримання офіційного друкованого видання Асоціації. Члени Асоціації отримують відповідне посвідчення (пластикову картку) та  сертифікат, що підтверджують їхнє членство в Асоціації.

3.4.Члени Асоціації мають право:
-         добровільно вступати до Асоціації та виходити з неї за письмовою заявою (без повернення сплачених внесків);
-         обирати та бути обраними до органів управління Асоціації;
-         брати участь в обговоренні всіх питань діяльності Асоціації;
-         одержувати підтримку Асоціації під час розгляду спірних питань в органах державної влади і управління;
-         звертатись за допомогою до Асоціації для захисту своїх професійних інтересів;
-         подавати пропозиції до порядку денного Загальної конференції Асоціації не пізніше ніж за місяць до початку її роботи;
-         брати  участь  у  роботі  над документами,  що  визначають  головні  напрями діяльності Асоціації, подавати Правлінню Асоціації пропозиції, спрямовані на захист інтересів та удосконалення діяльності Асоціації;
-         користуватися інтелектуальними  напрацюваннями  та    матеріально-технічними засобами, а також послугами, консультаціями та рекомендаціями, які надаються Асоціацією;
-         першочергового отримувати інформацію через територіальні осередки про роботу Асоціації;
-         на пільгових засадах брати участь  у всіх засіданнях, конференціях, зборах (інших формах діяльності), які проводить Асоціація;
-         безкоштовно публікувати свої роботи та оголошення в друкованих виданнях Асоціації (окрім реклами);
-         використовувати символіку Асоціації;
-         у будь-який момент вийти з Асоціації.

3.5. Члени Асоціацій зобов'язані:
-         здійснювати свою діяльність згідно з вимогами медичної етики, визнанням того, що найвищими цінностями є людина та її здоров'я, гідність, права та свободи;
-         брати активну участь у діяльності Асоціації;
-         дотримуватись цього Статуту;
-         виконувати рішення керівних органів Асоціації;
-         своєчасно сплачувати членські внески;
-         інформувати Асоціацію про свою діяльність;
-         надавати пропозиції щодо вирішення існуючих проблем правовими та організаційними заходами;
-         своєчасно і оперативно надавати Асоціації на її запит дані, що не становлять лікарської таємниці, а також самостійно повідомляти про зміну своєї назви, адреси чи службових телефонів та інше;
-         нести моральну відповідальність за невиконання зобов'язань, передбачених цим Статутом;
-         утримуватись   від   поширення   про   інших   членів   Асоціації  недобросовісної інформації, а так само інформації, що відноситься до конфіденційної або підлягає охороні згідно з чинним законодавством України.

3.6.   За активну участь  у роботі Асоціації та  вагомий внесок у розвиток стоматологічної  імплантації в Україні членам Асоціації можуть присвоюватись почесні звання Асоціації імплантологів України, вони можуть заохочуватись іншими засобами Асоціації, а також рекомендуватись до державних нагород та почесних звань. 
Положення про відзнаку Асоціації імплантологів України затверджується Правлінням Асоціації.

3.7. За порушення  цього  Статуту до  члена Асоціації можуть  бути застосовані такі заходи впливу: попередження та виключення з Асоціації.

3.8. Членство в Асоціації припиняється у випадках:
-        виходу з Асоціації за письмовою заявою;
-        виключення з Асоціації.

3.9.   Підставами для виключення з Асоціації можуть бути:
-        невиконання вимог Статуту Асоціації;
-        вчинення дій, що дискредитують діяльність лікаря-стоматолога;
-        несплата членських внесків протягом 6 місяців.

3.10. Виключення з членів Асоціації здійснюється за рішенням місцевого осередку Асоціації. Несплата членських внесків протягом 6 місяців тягне за собою автоматичне припинення членства в Асоціації.